1. Thanh toán: Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng trực tiếp tại Công ty hoặc theo thoả thuận được thống nhất giữa hai bên.